+40 740 470 069 iliebanu@yahoo.com

Codul de conduită

Regulile de conduită a schiorilor şi a altor persoane care utilizează pârtiile şi traseele de schi pentru agrement

Conform: Ordinul Ministrului Turismului Nr. 491 / 2001

–  Schiorii amatori și de performanță, precum și utilizatorii de snowboard sunt obligați să respecte următoarele
reguli de conduită stabilite de Federația Internațională de Schi:

a) să schieze în așa fel încât să nu pună în pericol viața altui schior sau să îi cauzeze acestuia un prejudiciu;
b) să iși adapteze viteza și maniera proprie de a schia potrivit pregătirii tehnice, condiției fizice, stării zăpezii,
gradului de dificultate al pârtiei, condițiilor atmosferice și densității traficului de pe pârtie;
c) să își aleagă cu grijă traiectoria pe care urmează să coboare,în scopul protejării schiorilor aflați în aval;
d) să depășească schiorul aflat în aval fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, cu condiția ca această depășire să
fie suficient de largă pentru a evita o eventuală evoluție neașteptată a celui care urmează să fie depășit;
e) să se asigure, printr-un examen atent al traficului din amonte și al celui din aval, că atât el, cât si alți schiori
sunt în afara oricărui pericol cu ocazia traversării unei pârtii sau a reluării parcursului după o oprire temporară pe
aceasta;
f) să evite staţionarea pe pârtie, mai ales pe porțiunile înguste ale acesteia ori pe cele lipsite de vizibilitate. În
cazul căderii, să elibereze pârtia în cel mai scurt timp posibil;
g) să utilizeze numai marginea pârtiei, în cazul în care este obligat să urce sau să coboare pe jos;
h) să respecte indicatoarele de semnalizare și balizele de marcare instalate pe pârtiile și traseele de schi pentru
agrement;
i) să anunțe postul de prim ajutor, în cazul accidentării unui schior, și să acorde sprijin la transportarea acestuia;
j) să iși decline identitatea în fața organelor abilitate, în cazul în care a fost martorul unui accident sau a provocat
el insuși accidentul.

Translate »